TILBUD-OG ORDREMODUL

Programmet har også en tjeneste for tilbud og ordre, som er inkludert i fakturamodulen. I tilbudsmodulen kan du enkelt opprett et tilbud og sende det til dine kunder, eller lagre det som et utkast. Med ordremodulen kan du opprette en ordre der du angir artiklene som skal leveres og lage ordrebekreftelse. Dette sendes direkte fra systemet pr. e-post, eller skrives ut

Recent Posts

Revisor som jobber i Oslo

Bytte revisor

Det er lett å tenke at det å skifte revisor er både kostbart

SÆRREGNSKAP

Advokaten kan ha ansvar for klienters regnskaper som ikke inngår som en del

ÅRSREGNSKAPET

Advokater plikter å utarbeide årsregnskap med noter, samt årsberetning for sin advokatvirksomhet i

EGENERKLÆRINGEN

Advokater plikter å sende egenerklæring til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet innen 30.04. Vedlegg til

FÅ UFORPLIKTENDE FASTPRISTILBUD

Beskriv oppdraget. Antall ansatte og ca antall bilag pr. år. Investerer du i verdipapirer eller eiendom skriver du også litt om det her.