SKANNING I TRIPLETEX – LAGRE BILAGENE ELEKTRONISK I TRIPLETEX

Med skanningstjenesten i Tripletex kan du skanne alle bilag rett inn i kontoen din. Du kan dermed utnytte alle fordelene ved å ha et heldigitalt regnskap.

Du vil motta en egen e-postadresse, og du kan enten skanne bilagene direkte inn eller sende en e-post med bilaget som et vedlegg. Når bilaget sendes til kontoen din, så kan du i utgangspunktet kaste originalfakturaen. Bilaget er elektronisk lagret og vil aldri gå tapt.

Recent Posts

Revisor som jobber i Oslo

Bytte revisor

Det er lett å tenke at det å skifte revisor er både kostbart

SÆRREGNSKAP

Advokaten kan ha ansvar for klienters regnskaper som ikke inngår som en del

ÅRSREGNSKAPET

Advokater plikter å utarbeide årsregnskap med noter, samt årsberetning for sin advokatvirksomhet i

EGENERKLÆRINGEN

Advokater plikter å sende egenerklæring til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet innen 30.04. Vedlegg til

FÅ UFORPLIKTENDE FASTPRISTILBUD

Beskriv oppdraget. Antall ansatte og ca antall bilag pr. år. Investerer du i verdipapirer eller eiendom skriver du også litt om det her.