REISEREGNINGER – ET LOGISK OPPSETT SOM GIR FULL KONTROLL

Bruk de satsene og utbetalingsrutinene du selv ønsker. Før godtgjørelser og utlegg i samme skjema og last opp kvitteringene elektronisk som vedlegg. Skal reiseregningen utbetales nå eller ved neste lønnsutbetaling? Det er helt opp til deg. Med Tripletex mister du aldri oversikten.

Blir det mange reiseregninger i løpet av et år? I Tripletex kan du enkelt kopiere reiseregninger så du slipper å legge inn samme informasjon flere ganger. Du kan enkelt knytte reiser og utgifter til prosjekter og ordre i systemet. Viderefakturering gjøres med et enkelt tastetrykk. Med Tripletex’ mobilløsning kan du føre reiseregningen på flytoget hjem fra flyplassen, ta bilder av utleggene dine og viderefakturere alt før du er hjemme. Tripletex reiseregning er tilpasset den nye elektroniske regelendringen. Fra 1. juli 2014 trenger du ikke spare på papirkvitteringer, men alt kan lagres elektronisk.

Recent Posts

Revisor som jobber i Oslo

Bytte revisor

Det er lett å tenke at det å skifte revisor er både kostbart

SÆRREGNSKAP

Advokaten kan ha ansvar for klienters regnskaper som ikke inngår som en del

ÅRSREGNSKAPET

Advokater plikter å utarbeide årsregnskap med noter, samt årsberetning for sin advokatvirksomhet i

EGENERKLÆRINGEN

Advokater plikter å sende egenerklæring til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet innen 30.04. Vedlegg til

FÅ UFORPLIKTENDE FASTPRISTILBUD

Beskriv oppdraget. Antall ansatte og ca antall bilag pr. år. Investerer du i verdipapirer eller eiendom skriver du også litt om det her.