LØNNSSYSTEM – TILPASSES ENKELT DIN BEDRIFTS RUTINER

Tripletex’ funksjonelle lønnssystem sparer bedriften for kostnader og legger til rette for enkle og oversiktlige lønnsutbetalinger.

Noen betaler ut lønn til de ansatte én gang per måned med et fast beløp, andre betaler timelønn, og noen utbetaler lønn basert på månedlig omsetning. I Tripletex kan din bedrift utbetale lønn etter sitt behov. Du kan utbetale lønn flere ganger i måneden og reiseregninger når det måtte passe. Forskudd på lønn holder systemet orden på, og lønnen kan utbetales direkte fra løsningen. Det aller beste er at regnskapet alltid er oppdatert og gir dere full oversikt over hva dere skylder den ansatte eller hva den ansatte skylder dere. Du fører reiseregninger og ansattutlegg direkte i løsningen, og alt vil kobles direkte til de ansatte ved neste lønnsutbetaling.

Recent Posts

Revisor som jobber i Oslo

Bytte revisor

Det er lett å tenke at det å skifte revisor er både kostbart

SÆRREGNSKAP

Advokaten kan ha ansvar for klienters regnskaper som ikke inngår som en del

ÅRSREGNSKAPET

Advokater plikter å utarbeide årsregnskap med noter, samt årsberetning for sin advokatvirksomhet i

EGENERKLÆRINGEN

Advokater plikter å sende egenerklæring til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet innen 30.04. Vedlegg til

FÅ UFORPLIKTENDE FASTPRISTILBUD

Beskriv oppdraget. Antall ansatte og ca antall bilag pr. år. Investerer du i verdipapirer eller eiendom skriver du også litt om det her.