KLIENTANSVAR

Som motpost til klientkonto skal man ha klientansvar som viser gjeld til hver enkelt klient som har penger innestående på klientkonto. Saldo på klientkonto skal stemme med sum klientansvar, samtidig som ingen av klientansvarspostene kan ha debetsaldi. Reelt klientansvar består av summen av alle kreditsaldi på klientansvarsreskontroen. Ved debetsaldi på klientansvarspostene har man utbetalt for mye til/på vegne av feil klient og advokaten må dekke inn avviket av egne midler umiddelbart. Underdekning på klientansvar er et alvorlig brudd på advokatforskriften. Oversikt over saldo per 31.12 på klientansvarsreskontro skal sendes til klientene innen utgangen av januar påfølgende år.

Recent Posts

Revisor som jobber i Oslo

Bytte revisor

Det er lett å tenke at det å skifte revisor er både kostbart

SÆRREGNSKAP

Advokaten kan ha ansvar for klienters regnskaper som ikke inngår som en del

ÅRSREGNSKAPET

Advokater plikter å utarbeide årsregnskap med noter, samt årsberetning for sin advokatvirksomhet i

EGENERKLÆRINGEN

Advokater plikter å sende egenerklæring til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet innen 30.04. Vedlegg til

FÅ UFORPLIKTENDE FASTPRISTILBUD

Beskriv oppdraget. Antall ansatte og ca antall bilag pr. år. Investerer du i verdipapirer eller eiendom skriver du også litt om det her.