FORRETNINGSFØRSEL

Vi kan tilby forretningsførsel for boligsameier, borettslag, boligaksjeselskaper og velforeninger.
Hos oss får styrene kontakt med kun en forretningsfører, som har totalansvaret for det enkelte boligselskap.
Forretningsføreren tar seg av alt forvaltnings-, regnskapsmessige og lønn.

Ved juridiske problemstillinger har vi svært erfarne samarbeidspartnere, som konsulteres ved behov.

DAGLIG DRIFT:

 • I den løpende forretningsførselen sørger vi for generell rådgivning for styrene, oppfølging av vedtak, kontroll av fakturaer og innhenting av attestasjon, arkivering av korrespondanse og andre dokumenter
 • Føring av boligselskapets regnskap
 • Periodisk rapportering hvert kvartal
 • Lønn, skatt og arbeidsgiveravgift (styrehonorar, vaktmester )
 • Innrapportering til offentlige myndigheter
 • Utarbeidelse av budsjett
 • Likviditetsstyring
 • Rådgivning
 • Ligningsoppgaver

Rutine (f.eks):

 • Stiftelse av boligsameie
 • Seksjonering av eiendommer
 • Bistå i arbeidsgiverrollen
 • Vedlikeholdsplaner
 • Juridisk kompetanse på bolig
   

HUSLEIE OG FELLESKOSTNADER:

 • Innkreving av husleie/felleskostnader
 • Oversikter over forskudd og restanser
 • Effektive purrerutiner og inkasso via samarbeidene inkassobyrå

ÅRSMØTE:

I forbindelse med sameiemøter og generalforsamlinger tar vi oss av utsendelse av varsel og innkalling, utarbeidelse av regnskap og styreberetning, samt budsjettering om ønskelig. Før innkalling sendes ut kan forretningsfører delta på et budsjettmøte. På årsmøtet kan vi være ordstyrer, og vi har med utstyr for å kunne føre protokoll. Våre lokaler kan benyttes ved årsmøter.

LÅN:

Vi kan på vegne av styret innhente tilbud på lån, og besørge for dokumentasjon i forbindelse med dette. I boligselskaper med fellesgjeld kan vi også tilrettelegge og administrere individuell nedbetaling.

RELATERTE ARTIKLER: FORRETNINGSFØRSEL

LÅN

Vi kan på vegne av styret innhente tilbud på lån, og besørge for dokumentasjon i forbindelse med dette. I boligselskaper med fellesgjeld kan vi også

Les Mer »

ANDRE TJENESTER

– Stiftelse av boligsameie – Seksjonering av eiendommer – Bistå i arbeidsgiverrollen – Vedlikeholdsplaner – Juridisk kompetanse på bolig

Les Mer »

ÅRSMØTE

I forbindelse med sameiemøter og generalforsamlinger tar vi oss av utsendelse av varsel og innkalling, utarbeidelse av regnskap og styreberetning, samt budsjettering om ønskelig. Før

Les Mer »

HUSLEIE OG FELLESKOSTNADER

– Innkreving av husleie/felleskostnader – Oversikter over forskudd og restanser – Effektive purrerutiner og inkasso via samarbeidene inkassobyrå

Les Mer »

DAGLIG DRIFT

– I den løpende forretningsførselen sørger vi for generell rådgivning for styrene, oppfølging av vedtak, kontroll av fakturaer og innhenting av attestasjon, arkivering av korrespondanse

Les Mer »

FORRETNINGSFØRSEL

Vi kan tilby forretningsførsel for boligsameier, borettslag, boligaksjeselskaper og velforeninger. Hos oss får styrene kontakt med kun en forretningsfører, som har totalansvaret for det enkelte

Les Mer »

FÅ UFORPLIKTENDE FASTPRISTILBUD

Beskriv oppdraget. Antall ansatte og ca antall bilag pr. år. Investerer du i verdipapirer eller eiendom skriver du også litt om det her.