Bitcoin

Investere i digital valuta

Hva er digital valuta? Digital valuta, digitale penger eller elektroniske penger og valutaer er en type valuta som kommer i digital form. Disse skiller seg

Les Mer »
Revisor som jobber i Oslo

Bytte revisor

Det er lett å tenke at det å skifte revisor er både kostbart og tidkrevende. Det er derfor lett å utsette dette eller helt se

Les Mer »

SÆRREGNSKAP

Advokaten kan ha ansvar for klienters regnskaper som ikke inngår som en del av advokatens ordinære virksomhet. Disse har egne klientmidler eller advokaten sitter med

Les Mer »

ÅRSREGNSKAPET

Advokater plikter å utarbeide årsregnskap med noter, samt årsberetning for sin advokatvirksomhet i tråd med reglene i regnskapsloven. Regnskapet skal revideres av en autorisert revisor.

Les Mer »

EGENERKLÆRINGEN

Advokater plikter å sende egenerklæring til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet innen 30.04. Vedlegg til erklæringen er komplett regnskap med noter, årsberetning og revisjonsberetning. Regnskapet må derfor

Les Mer »

KLIENTANSVAR

Som motpost til klientkonto skal man ha klientansvar som viser gjeld til hver enkelt klient som har penger innestående på klientkonto. Saldo på klientkonto skal

Les Mer »

KLIENTKONTO

Advokater plikter å ha egen konto til betrodde midler (klientmidler). Disse midlene skal ikke sammenblandes med egne midler. Alle uttak fra klientkonto skal dokumenteres tilstrekkelig,

Les Mer »

AJOURHOLD

Noe av det viktigste når det gjelder drift av en virksomhet og regnskap er å påse at regnskapsføringen er tilstrekkelig ajourført. Det er vanskelig å

Les Mer »

TILBUD-OG ORDREMODUL

Programmet har også en tjeneste for tilbud og ordre, som er inkludert i fakturamodulen. I tilbudsmodulen kan du enkelt opprett et tilbud og sende det

Les Mer »

INTEGRASJON MED NETTBANK

Med en bankintegrasjon mot bedriftsnettbanken får du koblet inn- og utbetalinger på bankkontoen i nettbanken med kunde- og leverandørfakturaene i programmet. Utbetalinger kobles automatisk, mens

Les Mer »

FÅ UFORPLIKTENDE FASTPRISTILBUD

Beskriv oppdraget. Antall ansatte og ca antall bilag pr. år. Investerer du i verdipapirer eller eiendom skriver du også litt om det her.