Bytte revisor

Revisor som jobber i Oslo

Det er lett å tenke at det å skifte revisor er både kostbart og tidkrevende. Det er derfor lett å utsette dette eller helt se bort i fra denne muligheten. I denne artikkelen viser vi deg hvorden dette enkelt og kan gjøres.

Revisor i Oslo

Ønsker du for eksempel en revisor i Oslo, kan du enkelt gå inn på siden revisoroslo.no.  Her får du enkelt tilbud fra en lokal revisor.

Slik bytter du revisor

Det spiller ingen rolle hvorfor du ønsker å bytte revisor. Det kan være mange grunner til dette. Pris, samarbeidsklima og geografi kan være noe av grunnene. Det spiller uansett ingen rolle, generalforsamlingen (eierne) strå fritt til å velge den revisoren de måtte ønske. Man kan velge revisor ved den ordinære generalforsamlingen ( som må holdes inn 6 mnd etter utgangen av hvert regnskapsår, senest 30 juni ) Men ønsker man å bytte ellers i året kan man enkelt kalle inn til ny generalforsamling.

  • Det enklest er å bytte etter at revisjonen av fjoråret er ferdig
  • Gi ny revisor litt tid til å sette seg inn i din virksomhet. Bytt derfor i god tid før fristen for å avlegge regnskap.
  • August til oktober er et fint tidspunkt
  • Ta en kort prat med ny revisor. Slik finner du ut om både dine og revisors krav og forventninger kan møtes

Er det noe du lurer på i forbindelse med revisorskifte kan du ta en telefon til revisor og høre.

Recent Posts

Revisor som jobber i Oslo

Bytte revisor

Det er lett å tenke at det å skifte revisor er både kostbart

SÆRREGNSKAP

Advokaten kan ha ansvar for klienters regnskaper som ikke inngår som en del

ÅRSREGNSKAPET

Advokater plikter å utarbeide årsregnskap med noter, samt årsberetning for sin advokatvirksomhet i

EGENERKLÆRINGEN

Advokater plikter å sende egenerklæring til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet innen 30.04. Vedlegg til

FÅ UFORPLIKTENDE FASTPRISTILBUD

Beskriv oppdraget. Antall ansatte og ca antall bilag pr. år. Investerer du i verdipapirer eller eiendom skriver du også litt om det her.