AVSTEMMINGER AV KLIENTKONTO OG KLIENTANSVAR

Klientkonti skal avstemmes mot bokført saldo, samt at klientkonto skal avstemmes mot bokført klientansvar hver måned. Eventuelle avvik må ryddes opp i umiddelbart. Gode bokførings- og avstemmingsrutiner hindrer at feil ligger uoppdaget i regnskapet og sikrer at man til enhver tid har god oversikt over hvilke klienter man skylder penger. Dersom en klient har feilbetalt eller dobbeltbetalt en faktura slik at det er betalt for mye, skal dette behandles som klientmidler. Pengene overføres til klientkonto dersom overskytende beløp ikke umiddelbart tilbakebetales til klienten.
Det kan være fristende å overføre midler fra klientkonto til egen konto ved avslutning av en sak. Dette er imidlertid ikke tillatt før klienten har mottatt faktura. Faktura skal inneholde en spesifikasjon av ytelsens art. For advokattjenester er ytelsen ofte ikke naturlig avgrenset og må derfor spesifiseres tilstrekkelig.

Recent Posts

Revisor som jobber i Oslo

Bytte revisor

Det er lett å tenke at det å skifte revisor er både kostbart

SÆRREGNSKAP

Advokaten kan ha ansvar for klienters regnskaper som ikke inngår som en del

ÅRSREGNSKAPET

Advokater plikter å utarbeide årsregnskap med noter, samt årsberetning for sin advokatvirksomhet i

EGENERKLÆRINGEN

Advokater plikter å sende egenerklæring til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet innen 30.04. Vedlegg til

FÅ UFORPLIKTENDE FASTPRISTILBUD

Beskriv oppdraget. Antall ansatte og ca antall bilag pr. år. Investerer du i verdipapirer eller eiendom skriver du også litt om det her.