ADVOKATREGNSKAP

Regnskap/fakturering (WEB):

Vi kan advokatregnskap, behandling av betrodde midler og klientrenteberegning. Med lang erfaring fra bransjen garanterer vi for deres regnskapsmessige sikkerhet.

Vi har god erfaring med årsavslutning og ligningspapirer for alle selskapsformer.

Gode referanser.

De fleste advokater har plikt til å sende inn til Tilsynsrådet 30.04 hvert år, og regnskapsregistret 31.08 (elektronisk Altinn). En del av disse advokatene får merknader eller inndratt advokatbevillingen, som en konsekvens av mangelfull regnskapsføring.

RELATERTE ARTIKLER: ADVOKATREGNSKAP

SÆRREGNSKAP

Advokaten kan ha ansvar for klienters regnskaper som ikke inngår som en del av advokatens ordinære virksomhet. Disse har egne klientmidler eller advokaten sitter med

Les Mer »

ÅRSREGNSKAPET

Advokater plikter å utarbeide årsregnskap med noter, samt årsberetning for sin advokatvirksomhet i tråd med reglene i regnskapsloven. Regnskapet skal revideres av en autorisert revisor.

Les Mer »

EGENERKLÆRINGEN

Advokater plikter å sende egenerklæring til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet innen 30.04. Vedlegg til erklæringen er komplett regnskap med noter, årsberetning og revisjonsberetning. Regnskapet må derfor

Les Mer »

KLIENTANSVAR

Som motpost til klientkonto skal man ha klientansvar som viser gjeld til hver enkelt klient som har penger innestående på klientkonto. Saldo på klientkonto skal

Les Mer »

KLIENTKONTO

Advokater plikter å ha egen konto til betrodde midler (klientmidler). Disse midlene skal ikke sammenblandes med egne midler. Alle uttak fra klientkonto skal dokumenteres tilstrekkelig,

Les Mer »

AJOURHOLD

Noe av det viktigste når det gjelder drift av en virksomhet og regnskap er å påse at regnskapsføringen er tilstrekkelig ajourført. Det er vanskelig å

Les Mer »

DE VANLIGSTE FEILENE ADVOKATER GJØR

Advokaten overfører midler fra klientkonto til egen konto før faktura er sendt: Det følger av advokatforskriften § 3-2 fjerde ledd ved overføring fra klientkonto: ”Dersom beløpet

Les Mer »

FÅ UFORPLIKTENDE FASTPRISTILBUD

Beskriv oppdraget. Antall ansatte og ca antall bilag pr. år. Investerer du i verdipapirer eller eiendom skriver du også litt om det her.