TILGANG OVERALT – VÆR SÅ MOBIL SOM DU ØNSKER Å VÆRE MED ET MOBILT ØKONOMISYSTEM

Tripletex er tilgjengelig uansett hvor du er. Du velger selv om du vil bruke pc, Mac, nettbrett eller smarttelefonen. Dermed har du en enorm valgfrihet og kan få gjort mye før du er tilbake på kontoret eller på vei hjem.

Tripletex har en egen mobilapplikasjon for
– timeføring
– prosjekt
– reiseregning/ansatteutlegg
– betaling av faktura og lønn (remittering)

Disse funksjonene fungerer både på smarttelefon og nettbrett. Alle ansatte kan også se lønnslippen sin, legge inn nye kunder og leverandører samt opprette nye ordrer. Alt du før måtte inn på kontoret for å gjøre, er det nå mulig å gjøre uansett hvor du befinner deg.

Dermed kan du være akkurat så mobil som du ønsker å være. Med Tripletex’ mobilløsning kan du føre reiseregningen på flytoget hjem fra flyplassen, ta bilder av utleggene dine og viderefakturere alt før du er hjemme.

Du kan logge deg på mobilløsning via https://tripletex.no/mobile/
– Prosjektverktøy
– Faktura, regnskap og lønn
– Timeføring

Recent Posts

Revisor som jobber i Oslo

Bytte revisor

Det er lett å tenke at det å skifte revisor er både kostbart

SÆRREGNSKAP

Advokaten kan ha ansvar for klienters regnskaper som ikke inngår som en del

ÅRSREGNSKAPET

Advokater plikter å utarbeide årsregnskap med noter, samt årsberetning for sin advokatvirksomhet i

EGENERKLÆRINGEN

Advokater plikter å sende egenerklæring til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet innen 30.04. Vedlegg til

FÅ UFORPLIKTENDE FASTPRISTILBUD

Beskriv oppdraget. Antall ansatte og ca antall bilag pr. år. Investerer du i verdipapirer eller eiendom skriver du også litt om det her.