DE VANLIGSTE FEILENE ADVOKATER GJØR

Advokaten overfører midler fra klientkonto til egen konto før faktura er sendt: Det følger av advokatforskriften § 3-2 fjerde ledd ved overføring fra klientkonto: ”Dersom beløpet

Les Mer »

LÅN

Vi kan på vegne av styret innhente tilbud på lån, og besørge for dokumentasjon i forbindelse med dette. I boligselskaper med fellesgjeld kan vi også

Les Mer »

ANDRE TJENESTER

– Stiftelse av boligsameie – Seksjonering av eiendommer – Bistå i arbeidsgiverrollen – Vedlikeholdsplaner – Juridisk kompetanse på bolig

Les Mer »

ÅRSMØTE

I forbindelse med sameiemøter og generalforsamlinger tar vi oss av utsendelse av varsel og innkalling, utarbeidelse av regnskap og styreberetning, samt budsjettering om ønskelig. Før

Les Mer »

HUSLEIE OG FELLESKOSTNADER

– Innkreving av husleie/felleskostnader – Oversikter over forskudd og restanser – Effektive purrerutiner og inkasso via samarbeidene inkassobyrå

Les Mer »

DAGLIG DRIFT

– I den løpende forretningsførselen sørger vi for generell rådgivning for styrene, oppfølging av vedtak, kontroll av fakturaer og innhenting av attestasjon, arkivering av korrespondanse

Les Mer »

FORRETNINGSFØRSEL

Vi kan tilby forretningsførsel for boligsameier, borettslag, boligaksjeselskaper og velforeninger. Hos oss får styrene kontakt med kun en forretningsfører, som har totalansvaret for det enkelte

Les Mer »

FÅ UFORPLIKTENDE FASTPRISTILBUD

Beskriv oppdraget. Antall ansatte og ca antall bilag pr. år. Investerer du i verdipapirer eller eiendom skriver du også litt om det her.